Resultatliste fra Fenstadrunden Lørdag 6 feb 2016.