Føremelding for Nes Skianlegg og turløyper i Fenstad, Skogbygda og deler av Eidsvoll